Sparkom

Program za fakturisanje

Za jednostavniju izradu faktura predstavljamo  Sparkom programsko rešenje za fakturisanje...
Program za fakturisanje

Kako bi unapredili izradu faktura a izbegli nedopustive i  zastarele izrade faktura putem blok računa ili kreiranje računa u Exel-u, najtoplije vam preporučujemo Sparkom programsko rešenje za generisanje faktura.

 Pri izradi faktura korišćenjem Sparkom programskog rešenja za fakturisanje automatski se dodeljuje novi broj fakture čime se onemogućava kreiranje različitih faktura pod istim brojem. Pored toga uvek možete videti broj faktura za određeni period, fakturisanu vrednost, finansijski pregled stanja komitenata...

Toneri kertridzi riboni