Sparkom P.R.
  • Sparkom P.R.

    eFakture

    U skladu sa propisima i zahtevima, razvili smo sistem za slanje i primanje eFaktura (računa, avansnih računa, knjižnog odobrenja i razduženja) direktno iz programa. Našim korisnicima vršimo uslugu registracije na portal eFaktura preko sertifikata lične karte vlasnika ili odgovornog lica, a zatim preuzimamo potrebne parametre za uspostavljanje direktne veze između softvera i SEF-a.

Slanje eFakture

Sparkom P.R.

Slanje eFakture

eFakturu šaljete direktno iz dokumenta, a program direktno komunicira sa SEF-om (sistemom elektronskih faktura) preko parametara koje prethodno zatražujemo i ubacujemo, tako da lična karta pri svakom sledećem slanju fakture nije potrebna.

Avansne fakture koje ste već poslali na isti način iz programa, možete uvezati u konačan račun, a klijent sa kojim sarađujete vidi samu fakturu i bira dalji status, odobravanje ili odbijanje.

Prijem eFakture - grupna sinhronizacija

Sparkom P.R.

Prijem eFakture - grupna sinhronizacija

Jednim klikom povucite sve dolazne fakture direktno iz SEF-a (Sistema elektronskih faktura), a klikom na Odobri ili Odbaci direktno šaljete povratnu informaciju u SEF, gde će klijent sa kojim sarađujete moći da proveri status eFakture.

Štampanje originalnog izgleda primljene fakture je takođe jedno od opcija koje dobijate.

Učitavanje i prebacivanje eFakture

Sparkom P.R.

Učitavanje i prebacivanje eFakture

Kroz par klikova primljenu eFakturu možete da prebacite ili učitate u neki od dokumenata koji će se računati u programu, dakle imate mogućnost šetanja dokumenta kroz softver, čime skraćujete vreme samog kreiranja dokumenta.

Sve na jednom mestu

Sparkom P.R.

Sve na jednom mestu

  • Fakturu koja je već odobrena od strane kupca možete da stornirate direktno iz dokumenta
  • Pogrešno poslatu fakturu otkažite pre same potvrde od strane partnera
  • Mogućnost dodavanja 2 dodatna dokumenta kao prilog uz fakturu
  • Povlačenje statusa poslatih faktura direktno sa portala (odobrena, odbijena)

Korisnici naših softverskih rešenja