Sparkom P.R.
 • Sparkom P.R.

  eFakture

  Šta su eFakture? Kada počinje primena zakona o elektronskom fakturisanju? Ko je u obavezi da prima/šalje elektronske fakture?

Verovatno ste i sami u poslednjih par meseci često čuli da se u Vašem okruženju pominju eFakture. Šta su eFakture, ko je u obavezi da koristi eFakture, od kada kreće primena Zakona o elektronskom fakturisanju, pored odgovora na sva ova pitanja, na našem blogu moći ćete da pročitate i da se informišete o ostalim bitnim stavkama o eFakturama.

Šta su eFakture?

Efaktura (elektronska faktura) je zahtev za isplatu po osnovu transakcija sa naknadom, svaki drugi dokument koji utiče na isplatu, odnosno visinu isplate, faktura koja se izdaje za promet bez naknade, kao i primljene avanse, koji su izdati, poslati, primljeni u struktuiranom formatu koji omogućava potpuno automatizovanu elektronsku obradu podataka preko sistema elektronskih faktura (SEF).

Kada počinje primena Zakona o elektronskom fakturisanju?

Od 1. maja 2022. obavezu izdavanja i primanja eFaktura ima javni sektor u međusobnom poslovanju, kao i privatni sektor koji izdaje javnom sektoru.

Od 1. jula 2022. javni sektor je u obavezi da izdaje eFakturu privatnom sektoru.

Od 1. januara 2023. godine počinje i obaveza izdavanja eFaktura između subjekata privatnog sektora koji su obveznici PDV-a, kao i dobrovoljni korisnici SEF-a.

Ko je u obavezi da šalje/prima elektronske fakture?
 • subjekat javnog sektora,

 • subjekat privatnog sektora,

 • dobrovoljni korisnik SEF-a.

Da pojasnimo šta je dobrovoljni korisnik SEF-a.

Dobrovoljni korisnik SEF-a je po zakonu obveznik koji plaća porez na prihod od samostalne delatnosti po zakonu koji uređuje porez na dohodak građana i obveznik poreza na dobit pravnih lica po zakonu koji uređuje porez na dobit pravnih lica.

Odnosno DOO firme i preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a i DOO firme koje sarađuju sa javnim sektorom pa zbog toga moraju da koriste SEF.

Deluje zbunjujuće? Evo da malo pojednostavimo šta su eFakture.

To su računi koji se:

 • izdaju (šalju),

 • primaju,

 • i koji se isključivo obrađuju elektronskim putem (ne šalju se putem e-maila, već se direktno iz našeg softvera, šalju i registruju u SEF).

Koji su još tipovi dokumenata eFakture?

U eFakture spadaju još:

 • knjižna odobrenja,

 • knjižna razduženja,

 • avansne eFakture.

Koji status eFaktura može imati?

Status eFakture može biti odobren, odbijen ili storniran i vidljiv je u SEF-u. Time razmenjujete povratnu informaciju sa klijentom i dalje prilagođavate sledeću radnju u poslovanju.

U Sparkom softveru odgovor i povlačenje statusa automatski je sinhronizovano sa SEF-om.

Da li su obavezni informacioni posrednici?

U skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju, ne postoji obaveza korišćenja usluga informacionog posrednika, kako za subjekte javnog, tako i za subjekte privatnog sektora. Dakle, eFakturu možete slati direktno iz našeg programa u SEF, sa ili bez informacionog posrednika, jer se poslate i primljene fakture već čuvaju u programu i status samih eFaktura je dostupan.

Ukazujemo na odredbe člana 2. tačka 7. Zakona o elektronskom fakturisanju:

,,Informacioni posrednik" je pravno lice koga, posle dobijene saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija, subjekt javnog sektora može u skladu sa ugovorom angažovati za usluge izdavanja, evidentiranja, obrade, slanja i primanja elektronskih faktura i prateće dokumentacije, a subjekt privatnog sektora i dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura može u skladu sa ugovorom angažovati za usluge izdavanja, evidentiranja, obrade, slanja i čuvanja elektronskih faktura i prateće dokumentacije."

Takođe, ugovorom se ne može tačno odrediti odgovornost samog informacionog posrednika za sadržaj elektronske fakture i prateće dokumentacije.

Prednosti softvera naspram kase

Sparkom P.R.

Prednosti softvera naspram kase

Da li izabrati softver ili kasu? Za koji način poslovanja se opredeliti?

Saznaj više

Vođenje lagera

Sparkom P.R.

Vođenje lagera

Da li znate koliko robe imate na stanju i koja je njena vrednost? Ko brine o lageru?!

Saznaj više

Excel ili poslovni program

Sparkom P.R.

Excel ili poslovni program

Prednosti i mane rada u Excel-u i programskim rešenjima namenjenim poslovnim korisnicima

Saznaj više
Korisnici naših softverskih rešenja