Sparkom P.R.
  • Sparkom P.R.

    Vodič za nove preduzetnike...

    Otvorili ste firmu i šta sad?!

S obzirom da se svakodnevno srećemo sa ljudima koji tek ulaze u preduzetničke vode, sa sigurnošću možemo da kažemo da dosta ljudi ulazi u ovaj proces takoreći “grlom u jagode”. Neretko se dešava da su ljudi neobavešteni o tome šta sve podrazumeva pokretanje firme i šta su sve zakonske obaveze onog koji je firmu registrovao. U poslednjih par godina, zakoni, uredbe i pravilnici su se u ovom delu znantno izmenili pa je i kod novih – starih preduzetnika često slučaj da preskoče neku od ovih obaveza vodeći se logikom iz nekog prošlog vremena.

Kako bismo svima koji ulaze u preduzetničke vode pomogli, rešili smo da napišemo ovaj tekst. Verujemo da nećemo ništa izostaviti, ali svakako savetujemo da se konsultujete sa još nekim, jer postoje i pravila koja se tiču specifičnih delatnosti kojoj možda baš vaša firma pripada.

Elektronski potpis

Ovo je danas prva i osnovna stvar koju preduzetnik ili ovlašćeno lice treba da ima. Oni koji su firmu registrovali online realno to nisu mogli da urade bez elektronskog potpisa. Sa elektronskim potpisom vrši se prijava na portale svih državnih organa putem kojih je moguće prijaviti se na sve servise koji su vam neophodni za poslovanje o čemu ćemo imati reči u daljem tekstu. Izdavanje elektronskog potpisa najlakše je izvršiti u MUP-u, gde se popunjavanjem zahteva na šalteru ovaj proces besplatno završi u roku od par minuta. Od službenika dobijate PIN koji će vam biti neophodan za korišćenje sertifikata na samoj ličnoj karti i takoreći ste od tog trenutka na dalje spremni za prijavu na ePoreze, eUpravu i eFakture.

Izrada pečata

Iako po zakonu nije obavezan, vrlo često se može desiti da vam neki službenik zatraži da na obrascu koji ste popunili stavite i pečat. Svakako je na vama da odlučite kako ćete voditi poslovanje sa ili bez pečata, ali sa sigurnošću možemo da vam kažemo da ćete mnogo manje glavobolja imati ukoliko ga budete koristili u svom poslovanju.

Otvaranje poslovnog računa

Nakon dobijanja rešenja iz APR-a, neophodno je otvoriti poslovni račun u banci kako biste mogli da primate uplate od kupaca i da vršite plaćanja ka dobavljačima.

E sad, u zavisnosti od vašeg načina poslovanja u obavezi ste ili niste da se na odredjene servise državne uprave i prijavite. Ovde se već javlja potreba za elektronskim potpisom bez koga ovo nije moguće.

Ako ste registrovani kao paušalac i radite samo sa privatnim preduzećima, elektronski potpis biće vam neophodan jedino za prijavu na portal ePorezi kako biste preuzeli rešenje za plaćanje poreza i doprinosa tj. paušala. Svojim klijentima izdajete račune koji vam oni plaćaju virmanskom uplatom na poslovni račun koji ste otvorili u banci. Ovde je bitno napomenuti i to da ste kao paušalac dužni da vodite KPO knjigu u koju upisujete sve promete koje ostvarujete bilo od usluga ili od prodaje proizvoda.

Ukoliko pak u planu imate da radite sa javnim preduzećima, pored prijave na ePoreze, moraćete otvoriti i nalog na eUpravi tj. na sistemu eFaktura (SEF) kako biste bili u mogućnosti da javnim preduzećima šaljete eFakture. Ovu obavezu imaju i svi ostali korisnici koji su u PDV sistemu, tj. koji su se pri registraciji firme odlučili da žele od osnivanja da budu u PDV sistemu, kao i sve ostale firme koje uđu u PDV. Za rad sa eFakturama možete direktno koristiti sistem eFaktura (SEF) ili se možete odlučiti za neko drugo softversko rešenje koje je povezano sa SEF-om i sa kojim možete vršiti prijem i slanje eFaktura.

Sve firme koje nisu u sistemu PDV-a i ne sarađuju sa javnim preduzećima, a sarađuju isključivo sa pravnim licima, mogu se i dobrovoljno prijaviti na sistem eFaktura (SEF), ali za sada nisu u obavezi da to učine.

Ako ste planirali da vaši kupci budu fizička lica u tom slučaju biće neophodno da uđete u proces eFiskalizacije. Ovaj proces podrazumeva prijavu na ePoreze i registrovanje poslovne prostorije u kojoj će se maloprodaja vršiti. Nakon popunjavanja i podnošenja prijave neophodno je da prijavu poslovnog prostora odobri sistem poreske uprave što najduže može da bude za 24h. Proces fiskalizacije se nastavlja nakon odobrenja prostorije i u tom trenutku pristupa se poručivanju Bezbednosnog elementa iz poreske uprave.

Ukoliko se vaša firma bavi online trgovinom moći ćete da poručite Bezbednosni element u digitalnom obliku – sertifikat, koji je neophodno ubaciti u uređaj ili softver za fiskalizaciju kako biste putem njega mogli da fiskalizujete račune. Izdavanje ovog sertifikata traje jako kratko i obično se dostavi u poresko sanduče u roku od par minuta od podnošenja zahteva.

Ako se pak vaša firma bavi klasičnom trgovinom tj. Maloprodajom, biće neophodno poručivanje fizičkog bezbednosnog elementa u obliku smart kartice i u zavisnosti od rešenja koje planirate koristiti možete poručiti SIM ili Standard format, pa bi bilo dobro da se raspitate koji od formata vam je potreban pre samog poručivanja. Izdavanje ove vrste bezbednosnog elementa traje malo duže s obzirom da se fizički mora napraviti, tako da se ovaj proces čeka u proseku od 2-5 radnih dana. Ovaj bezbednosni element se preuzima u nadležnoj poreskoj upravi. Pored ovog procesa neophodno je nabaviti opremu za rad (štampač, računar...), kao i sertifikovano rešenje za izdavanje fiskalnih računa u šta spada ESIR (elektronski sistem za izdavanje računa) i LPFR (lokalni procesor fiskalnih računa). Rešenje koje odaberete bilo softversko ili hardversko mora biti odobreno od strane poreske uprave.

Ovim bismo završili opis tog nekog uopštenog procesa koji 99% novih firmi mora proći. Da pomenemo ponovo da se od delatnosti do delatnosti mogu razlikovati zahtevi, kao i prava i obaveze koje možete imati, te je svakako naša preporuka da potražite još koji savet i da odluku donosite sa ispravnim i potpunim informacijama.

Ispravne odluke donete uz potpune informacije osiguraće uspešan početak vašeg poslovnog poduhvata, što vam najiskrenije i želimo.

eFakture

Sparkom P.R.

eFakture

Šta su eFakture? Kada počinje primena zakona o elektronskom fakturisanju? Ko je u obavezi da prima/šalje elektronske fakture?

Saznaj više

Prednosti softvera naspram kase

Sparkom P.R.

Prednosti softvera naspram kase

Da li izabrati softver ili kasu? Za koji način poslovanja se opredeliti?

Saznaj više

Vođenje lagera

Sparkom P.R.

Vođenje lagera

Da li znate koliko robe imate na stanju i koja je njena vrednost? Ko brine o lageru?!

Saznaj više
Korisnici naših softverskih rešenja